Małgorzata Śnioch-Sowa

Psycholog, Psychoterapeuta

Portfolio

Dość często problem, z jakim boryka się jednostka dotyka całej jej rodziny. Trudności w komunikacji, w relacji, problemy małżonków lub trudności w relacji z dziećmi. Niekiedy problem rodziny może rzutować na negatywne funkcjonowanie jednego z jej członków lub też na odwrót. Niejednokrotnie problem jednej osoby wpływa na cały system rodzinny. W takim przypadku warto zwrócić się o pomoc do specjalisty z zakresu terapii rodzin.

O mnie

Z wyboru jestem żoną. Z miłości mamą. Z zaciekawienia psychologiem.

Z wykształcenia magistrem psychologii. Studia magisterskie ukończyłam, z wyróżnieniem, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja: psychologia kliniczna. W praktyce zawodowej pracowałam zarówno z dziećmi, adolescentami, jak i osobami dorosłymi. Aktualnie koncentruję się na pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, małżeństwami i parami. Ukończyłam szkolenie podyplomowe w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

To, czym się zajmuję to m.in.:

  • poradnictwo psychologiczne i wsparcie w kryzysach,
  • psychoterapia indywidualna, psychoterapia małżeńska (par),
  • szkolenia i warsztaty.

Poradnictwo psychologiczne i wsparcie w kryzysach

(...) w chwilach kryzysu nigdy nie walczy się z wrogiem zewnętrznym, ale zawsze z własnym ciałem.

George Orwell

Interwencja kryzysowa jest to forma pomocy psychologicznej ukierunkowana na rozwiązanie problemu. Polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. Czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Celem takiej pomocy jest udzielenie wsparcia i pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście spotkań, przy czym w zależności od zapotrzebowania.

Sesja trwa 50 min.

Koszt 100zł.

...w każdym kryzysie ukryta jest szansa...

Eckhart Tolle

Psychoterapia

Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.

Henry Ford

Psychoterapia jest metodą pomocy i leczenia w wielu obszarach życia. Może być też traktowana jako sposób rozwoju osobistego lub zawodowego, bądź wsparcie w poszukiwaniu sensu, równowagi, czy efektywności. Opiera się na profesjonalnej relacji między klientem i terapeutą.Psychoterapia jest metodą pomocy i leczenia w wielu obszarach życia. Może być też traktowana jako sposób rozwoju osobistego lub zawodowego, bądź wsparcie w poszukiwaniu sensu, równowagi, czy efektywności. Opiera się na profesjonalnej relacji między klientem i  terapeutą.

Psychoterapia jest to proces. W procesie tym zachodzi leczenie np. zaburzeń psychicznych, zaburzeń emocjonalnych lub zaburzeń zachowania. Psychoterapia pomaga. Pozwala wyzwolić się z cierpienia, daje wparcie i pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, nieprzyjemnymi stanami. Ponadto wewnętrznie ubogaca, pomaga lepiej rozumieć siebie, jak również otaczających ludzi. W praktyce to poufna rozmowa z terapeutą, zmierzająca do odkrycia przyczyny problemu i znalezienie rozwiązania.

Relacja terapeutyczna stwarza przestrzeń powiedzenia tego, co głęboko skryte, usłyszenia siebie samego i przeżycia emocji na które nie było do tej pory przyzwolenia.

Cel psychoterapii jest ukierunkowany na zmianę postaw, zachowań pacjenta, jak też rozwój kompetencji emocjonalnych- m.in.: radzenie sobie z lękami, stresem, podniesienie samooceny i wypracowanie adekwatnego poczucia własnej wartości, a także wypracowania lepszej umiejętności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem.

Efektem psychoterapii jest szeroko rozumiany rozwój.

Badania nad skutecznością psychoterapii potwierdzają jej pozytywne efekty, jednak niezależnie od nurtu, w jakim jest ona prowadzona.

Podjęcie decyzji o nawiązaniu kontaktu psychoterapeutycznego poprzedzona jest jedną lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi. Podczas tych spotkań omawiane są główne obszary problemowe, a także oczekiwania oraz potrzeby osoby inicjującej relację. Każdy problem, wywołujący dyskomfort lub przyczyniający się do cierpienia, wart jest podjęcia wysiłku jego rozwiązania.

Spotkania odbywają się regularnie jeden raz w tygodniu. Jednoznaczna ocena długości trwania procesu leczenia trudna jest do dokładnego obrachowania. Stanowi to kwestię indywidualną i zależną od wielu czynników, która podlega wstępnym ustaleniom z terapeutą. Tym niemniej, należy wyróżnić dwa główne nurty czasowe:

  • psychoterapia długoterminowa to proces kilkumiesięcznego lub nawet kilkuletniego leczenia (kwestia indywidualna), którego efektem jest wprowadzenie stałej zmiany w sposobie funkcjonowaniu, myślenia, przeżywania.
  • psychoterapia krótkoterminowa to kilka lub kilkanaście spotkań, mających na celu poznanie i zrozumienie przyczyn zaistniałych trudności. Ponadto jest możliwość wypracowania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi. Jednak co ważne, niekoniecznie jest to czas wystarczający, aby objawy ustąpiły.

Sesja trwa 50 min.

Koszt 100zł.

Terapia małżeńska (par)

Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

Psychoterapia, którą oferuję prowadzona jest w paradygmacie rozumiejącym człowieka jako część systemu np.: małżeńskiego, rodzicielskiego, rodzinnego. Terapia rodzinna adresowana jest do całej rodziny jako systemu albo wybranych jej członków, poszukujących w danym okresie pomocy. Rodzina na ogół spotyka się z terapeutami co dwa tygodnie. Forma terapii oraz jej długość dostosowana jest do rodzaju problemu, z jakim zgłasza się rodzina. Terapeuci integrują wszystkie działania skierowane do rodziny i jej członków, śledzą wraz z rodziną postępy terapii i planują kolejne działania.

Sesja trwa 60 min.

Koszt 120zł.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia oraz warsztaty, jakie oferujemy, kierowane są nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, jak również młodzieży, ale i dorosłych. Bogata i różnorodna ich tematyka pozwala poszerzyć posiadaną wiedzę, wypracować konstruktywne mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach subiektywnie trudnych, udoskonalić sposoby komunikacji interpersonalnej, i inne.

Czas trwania: ustalamy indywidualnie

Cena: do uzgodnienia

Kontakt

Kielce ul. Paderewskiego 34/9 III piętro

Telefon: 609 767 404

Rejestracja telefoniczna pod numerem 609 767 404 (codziennie po godzinie 16tej, w przypadku bezskutecznej próby nawiązania kontaktu telefonicznego, oddzwaniam)